Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

University Coordinator for Open Access to Research Publications and Data

LESZEK SZAFRAŃSKI, Ph.D.

Academic position:

University Coordinator for Open Access to Research Publications and Data

Rector's Proxy for Open Access to Research Publications and Data (in the years 2019-2020)

Deputy Director for Digital Resources

 

 

 

Adres:

Jagiellonian Library

al. Mickiewicza 22

30-059 Kraków

Room 130

Contact:

l.szafranski@uj.edu.pl

 +48 12 663-3441

 

ZARZĄDZENIE NR 6 REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO z 21 stycznia 2022 roku w sprawie powołania i określenia zakresu działania Koordynatora UJ ds. otwartego dostępu do publikacji naukowych i danych badawczych oraz Zastępcy Koordynatora UJ ds. otwartego dostępu do publikacji naukowych i danych badawczych

ZARZĄDZENIE NR 110 REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO z 20 grudnia 2019 roku w sprawie powołania i ustalenia zakresu działania Pełnomocnika Rektora UJ ds. otwartego dostępu do publikacji naukowych i danych badawczych