Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

BEZPŁATNE PUBLIKOWANIE

BEZPŁATNE PUBLIKOWANIE

Autorzy afiliowani przy Uniwersytecie Jagiellońskim mają możliwość publikowania swoich artykułów w hybrydowych czasopismach naukowych w modelu Open Access (OA) bez ponoszenia opłat, uczestnicząc w różnych programach publikowania otwartego realizowanych przez ICM w ramach licencji Wirtualnej Biblioteki Nauki, a także na mocy indywidualnych umów między Uniwersytetem Jagiellońskim, a wydawcami. Koszty za publikację (APC) pokrywane są centralnie ze środków pochodzących z MEiN lub z dodatkowych środków finansowych Uczelni.
Większa część opłaty licencyjnej jest przeznaczona na publikowanie otwarte, a mniejsza część to koszt za dostęp do artykułów subskrypcyjnych. To nowe rozwiązanie związane jest z założeniem, że udział artykułów OA w czasopismach hybrydowych będzie stopniowo wzrastał, aż do całkowitej przemiany czasopism do modelu otwartego - koncepcja ta jest zgodna z rozpoczęciem we wrześniu 2018 r. realizacji Planu S, który wymaga, aby od 2020 r. publikacje naukowe, wynikające z badań finansowanych z dotacji publicznych były publikowane w czasopismach lub na platformach Open Access.

Programy publikowania otwartego w ramach licencji WBN w roku 2024

Licencje krajowe:
Elsevier

Springer

Science Advances (dodatek do licencji krajowej Science)

Licencje konsorcyjne:
American Chemical Society

Cambridge University Press

Emerald (program wstrzymany)

Institute of Physics

Lippincott Williams & Wilkins

Oxford University Press (program wstrzymany)

Wznowenie programu nastąpi prawdopodobnie pod koniec czerwca 2024 r.

Taylor & Francis (program wstrzymany)

Wznowenie programu nastąpi prawdopodobnie pod koniec czerwca 2024 r.

Program międzynarodowy Scoap3

Zgodnie z decyzją rektora UJ włączenie do programu publikowania otwartego T&F uzależnione jest od dostepności środków jak i liczby punktów, które ma czasopismo na liście MEiN (200-100).

Więcej na temat zasad publikowania w ramach licencji WBN można przeczytać na stronach Wirtualnej Biblioteki Nauki oraz klikając na poszczególne nazwy wydawców powyżej.

Programy publikowania otwartego w ramach umów indywidualnych UJ w roku 2024

Oprócz programów publikowania otwartego realizowanych przez WBN Uniwersytet Jagielloński zawiera również umowy bezpośrednie z wydawcami na OA.

• De Gruyter

W 2024 r. została odnowiona umowa z wydawnictwem De Gruyter na publikowanie w modelu OA. Liczba APC pokrywanych przez instytucję jest ograniczona i możliwość publikowania bez opłat kończy się wraz z wyczerpaniem złożonego przez uczelnię depozytu (program zamknięty).
Lista czasopism dostępnych w programie. 

• MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute) (umowa do września 2024 r.)
Uniwersytet Jagielloński uczestniczy w instytucjonalnym programie otwartego dostępu (IOAP), w ramach którego pracownicy Uczelni otrzymują 10% zniżkę na opłatę za opublikowanie artykułu w czasopismach udostępnianych na platformie MDPI.

Inne możliwości finansowania publikacji w modelu OA

• Refundacja kosztów publikacji naukowych w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim (ID.UJ) – wnioski rozpatrywane przez poszczególne wydziały 

Programy Elsevier, Springer, Taylor & Francis oraz De Gruyter obsługiwane są przez lokalnego administratora (Biblioteka Jagiellońska. Oddział Zbiorów Cyfrowych. Sekcja Informacji Naukowej - malgorzata.wielek-konopka@uj.edu.pl), natomiast pozostałe koordynowane są centralnie. 

 

 

Polecamy również
NAVOICA - nowa platforma kursów online

NAVOICA - nowa platforma kursów online

Komunikat WBN ws. licencji Elsevier oraz kontynuacji WBN w 2023 r.

Komunikat WBN ws. licencji Elsevier oraz kontynuacji WBN w 2023 r.

Komunikat WBN ws. zamknięcia programu A OA Elsevier

Komunikat WBN ws. zamknięcia programu A OA Elsevier

Zamknięcie programu publikowania otwartego IOP

Zamknięcie programu publikowania otwartego IOP