Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Raport nt. czasopism diamentowych

Raport nt. czasopism diamentowych

Na zlecenie Koalicji S i stowarzyszenia Science Europe, konsorcjum 10 organizacji przygotowało raport na temat czasopism diamentowych. Model diamentowy to publikowanie w pełni otwarte (brak opłat zarówno od autorów jak i czytelników)

Badania nad raportem przeprowadzono w związku w wprowadzaniem nowego Planu S i planem strategii zachowania praw autorskich, dla głębszego poznania zasad funkcjonowania modelu diamentowego w różnych dyscyplinach naukowych, określenia poziomu zgodności takiego modelu z zasadami Planu S, nakreślenia pewnych rekomendacji oraz planów wsparcia tego typu koncepcji wydawniczych. 

Raport składa się z dwóch części. Pierwszą stanowią informacje metodologiczne oraz najważniejsze ustalenia z badań - status prawny i zarządzanie czasopismami, m.in. w zakresie praw i umów autorskich, publikowanych treści i towarzyszących im metadanych, standardów wydawniczych, kwestii technicznych, modeli finansowania, sposobów rozpowszechniania czasopism. 

Prawie połowa z 29 000 czasopism diamentowych wydawana jest w Europie, głównie Europie Wschodniej. Nie wszystkie czasopisma spełniają wymogi Planu S, jedynie około 30% zarejestrowano w DOAJ (Directory of Open Access Journals), 37% korzysta z licencji Creative Commons (CC BY), a około 55% nadaje publikowanym artykułom numery DOI. Prawie 90% tytułów wskazuje zależność sprawnego funkcjonowania od pracy i poziomu zaangażowania wolontariuszy. Pisma utrzymują się dzięki wsparciu rzeczowemu, darowiznom, grantom lub składkom członkowskim, jednak zdecydowana większość (65%) odnotowuje straty lub działa z bilansem zerowym. 

Druga część raportu to rekomendacje w zakresie zwiększenia wydajności, głównych wyzwań stojących przed niekomercyjnymi czasopismami i platformami wydawniczymi, a także zasad i mechanizmów ich finansowania. Rekomendacje kierowane są do różnych grup interesariuszy: instytucji finansujących badania naukowe, uniwersytetów i instytutów prowadzących badania, organizacji pozarządowych, a także organizacji dostarczających i rozwijających infrastrukturę oraz usługi, z których korzystają wydawcy. Rekomendacje sformułowano w pięciu kategoriach obejmujących: 

  • wsparcie techniczne
  • zgodność z Planem S 
  • rozwój potencjału 
  • efektywność
  • zrównoważony rozwój 

Raport opublikowano w marcu 2021 roku. 

Polecamy również
NAVOICA - nowa platforma kursów online

NAVOICA - nowa platforma kursów online

Komunikat WBN ws. licencji Elsevier oraz kontynuacji WBN w 2023 r.

Komunikat WBN ws. licencji Elsevier oraz kontynuacji WBN w 2023 r.

Komunikat WBN ws. zamknięcia programu A OA Elsevier

Komunikat WBN ws. zamknięcia programu A OA Elsevier

Zamknięcie programu publikowania otwartego IOP

Zamknięcie programu publikowania otwartego IOP